unikalna wiedza

WYGODNA NAUKA

12 miesięcy on-line

zacznij od razu

Przykładowe Uchwały dla spółki z o.o.

ROZSĄDNI BRACIA.pl / SKLEP / Uchwały dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Jeżeli chcesz założyć swoją pierwszą spółkę z o.o. to ten komplet uchwał pomoże Ci w początkowym prowadzeniu spółki

Protokół NADzwyczajnego zgromadzenia wspólników zawierający zestaw uchwał na zamknięcie roku obrachunkowego spółki

98,00 zł

Zawiera:

Uchwałę o udzieleniu absolutorium ZArządowi w formacie pdf

Uchwała udzielająca absolutorium zarządowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formacie PDF

Uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego w formacie pdf

Uchwała udzielająca absolutorium zarządowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formacie PDF

Uchwałę o zatwierdzeniu spawozdania zarządu w formacie pdf

Uchwała udzielająca absolutorium zarządowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w formacie PDF

Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zawierający uchwałĘ ustanawiającą pełnomocnika do zawarcia umowy między spółką, a członkiem zarządu

78,00 zł

Zawiera:

Uchwałę o powołaniu pełnomocnika na podstawie art 210 ksh w formacie PDf

Pełnomocnik powołany przez Zgromadzenie Wspólników może reprezentować Spółkę przy zawieraniu umów między Spółką a członkiem zarządu Spółki

Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zawierający uchwałĘ zobowiązującą wspólników do wniesienia dopłat

78,00 zł

Zawiera:

Uchwałę o zobowiązaniu wspólników do wniesienia dopłat w formacie PDF

Uchwała nakładająca na wspólników obowiązek wniesienia dopłat do Spółki

Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zawierający Uchwałę o zwrocie przez spółkę dopłat wspólnikom 

78,00 zł

Zawiera:

Uchwałę o zwrocie przez spółkę dopłat wspólnikom w formacie pdf

Uchwała pozwalająca na wypłatę przez Spółkę dopłat wspólnikom

Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę wyrażającĄ Zgodę na zaciągnięcie zobowiązania o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego 

78,00 zł

Zawiera:

Uchwałę wyrażającĄ zgodę na zaciągnięcie zobowiązania w formacie PDF

Uchwała udzielająca zgodę na zaciągnięcie zobowiązania które przewyższa dwukrotnie kapitał zakładowy Spółki

Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zawierający uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie/zbycie nieruchomości

78,00 zł

Zawiera:

Uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie/zbycie nieruchomości w formacie pdf

Uchwała udzielająca zgodę na nabycie lub zbycie nieruchomości przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zawierający zgodę na zaciągnięcie kredytu

78,00 zł

Zawiera:

Uchwałę o udzieleniu zgody na zaciągnięcie kredytu

Uchwała udzielająca spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na zaciągnięcie kredytu

Protokół nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników zawierający zgodę na obciążenie hipoteki nieruchomości

78,00 zł

Zawiera:

Uchwałę o udzieleniu zgody na obciążenie hipoteki nieruchomości w formacie PDF

Uchwała udzielająca spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zgody na obciążenie hipoteki nieruchomości

Kup cały komplet
i zapłać mniej!

komplet uchwał
Zrzut ekranu 2020-05-20 o 21.15.31

98,00 zł

Zrzut ekranu 2020-05-20 o 21.14.06

78,00 zł

Zrzut ekranu 2020-05-20 o 21.37.41

78,00 zł

Zrzut ekranu 2020-05-20 o 21.42.17

78,00 zł

Zrzut ekranu 2020-05-21 o 17.17.04

78,00 zł

Zrzut ekranu 2020-05-21 o 17.17.28

78,00 zł

Zrzut ekranu 2020-05-21 o 17.18.02

78,00 zł

Zrzut ekranu 2020-05-21 o 17.18.24

78,00 zł

Kupując pojedynczo wszystkie wzory uchwał zapłacisz 644 złote.

Wybierając cały pakiet oszczędzasz aż 70% procent!

Zapłać tylko:

644 zł

193,-

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znak słowny ROZSĄDNI BRACIA® jest prawnie zastrzeżonym znakiem towarowym. Znak graficzny ROZSĄDNI BRACIA jest prawnie zastrzeżonym znakiem towarowym. Użycie jakichkolwiek elementów tekstowych lub graficznych z niniejszej strony wymaga pisemnej zgody.

Copyright by Rozsądni Bracia®

Copyright by Rozsądni Bracia®