unikalna wiedza

WYGODNA NAUKA

12 miesięcy on-line

zacznij od razu

NARZĘDZIA PRAWNE
W RĘKU DEWELOPERA PRZY PLANOWANIU INWESTYCJI

ROZSĄDNI BRACIA.pl / SKLEP / Narzędzia prawne w ręku dewelopera przy planowaniu inwestycji

spotkałeś się z niekorzystnym rozstrzygnięciem urzędniczym? przekładanymi w nieskończoność terminami? nie wiesz jak się przed tym bronić? 

a może nie wiesz jakie narzędzia prawne jako deweloper masz do dyspozycji przy prowadzenia inwestycji?

jeśli odpowiadasz „tak” to to szkolenie jest dla Ciebie

399,00 zł

Kupując to szkolenie otrzymujesz:

szkolenie stworzone z myślą o deweloperach

Program szkolenia został pomyślany w ten sposób, aby przekazać maksimum praktycznej wiedzy przydatnej przy planowaniu i prowadzeniu inwestycji deweloperskiej

4 godziny i 21 minut nagrania

Kupując dostęp do nagrania otrzymujesz ponad 4-godzinny merytoryczny materiał i praktyczną wiedzę niezbędną dla każdego kto poważnie myśli o rozpoczęciu działalności deweloperskiej.

NAGRANIE Z WIDOWNIĄ

Nagranie ze szkolenia przeprowadzonego dla Absolwentów Szkolenia Deweloperskiego Rozsądnych Braci w dniu 29 listopada 2019 r.

12 miesięcy dostępu

Masz dużo czasu na zapoznanie się z nagraniem. Możesz wracać do niego wielokrotnie.

Prowadząca:

dr Joanna Dziedzic-Bukowska

Radca prawny, doktor nauk prawnych, właścicielka Kancelarii Dziedzic-Bukowska, specjalizującej się w procesie inwestycyjno-budowlanym. Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Trzynastoletni staż pracy jako orzecznik w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, autorka licznych publikacji, w tym artykułów i glos związanych z tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Współautorka Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Leksykonu prawa budowlanego, planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości

dlaczego zapisy planu są dla dewelopera ważne

czy deweloper ma możliwość udziału w tworzeniu aktów planistycznych

jak znaleźć informację o rozpoczęciu procedury uchwalania mpzp

kto ponosi koszty zmiany planu

jak skutecznie zaskarżyć niekorzystne zapisy w atkach planistycznych  

jakie są różnice w badaniu przez sąd skargi na decyzję i uchwałę

kiedy wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej

jakie są przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy

co jest sporne przy określaniu "dobrego sąsiedztwa"

co sprawdza urzędnik przy wydawaniu pozwolenia na budowę

jak formalnie zakończyć proces budowlany?

jak radzić sobie z utrudnieniami w trakcie inwestycji takimi jak odrolnienie, wyłączenie z produkcji rolnej, wycięcie drzew i krzewów

strony postępowania: kto to jest, jakie ma uprawnienia, jak skutecznie ograniczyć ich krąg, jakie są skutki braku uznania za stronę

jak przyspieszyć uostatecznienie się decyzji

jak liczyć termin doręczeń decyzji

Kiedy urząd nie będzie zawiadamiał stron bezpośrednio, drogą pocztową

jak radzić sobie z bezczynnością organu lub przewlekłym postępowaniem

jak skutecznie przeprowadzić postępowanie odwoławcze

jakie możliwości ma deweloper w sądzie administracyjnym

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla początkujących deweloperów, jak i tych, którzy na swoim koncie mają już pierwsze inwestycje.

Prowadząca:

dr Joanna Dziedzic Bukowska

Radca prawny, doktor nauk prawnych, właścicielka Kancelarii Dziedzic-Bukowska, specjalizującej się w procesie inwestycyjno-budowlanym. Członek Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich. Trzynastoletni staż pracy jako orzecznik w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie, autorka licznych publikacji, w tym artykułów i glos związanych z tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Współautorka Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Leksykonu prawa budowlanego, planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościam​

Podczas tego szkolenia dowiesz się:

Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości

dlaczego zapisy planu są dla dewelopera ważne

czy deweloper ma możliwość udziału w tworzeniu aktów planistycznych

jak znaleźć informację o rozpoczęciu procedury uchwalania mpzp

kto ponosi koszty zmiany planu

jak skutecznie zaskarżyć niekorzystne zapisy w atkach planistycznych  

jakie są różnice w badaniu przez sąd skargi na decyzję i uchwałę

kiedy wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej

jakie są przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy

co jest sporne przy określaniu "dobrego sąsiedztwa"

co sprawdza urzędnik przy wydawaniu pozwolenia na budowę

jak formalnie zakończyć proces budowlany?

jak radzić sobie z utrudnieniami w trakcie inwestycji takimi jak odrolnienie, wyłączenie z produkcji rolnej, wycięcie drzew i krzewów

strony postępowania: kto to jest, jakie ma uprawnienia, jak skutecznie ograniczyć ich krąg, jakie są skutki braku uznania za stronę

jak przyspieszyć uostatecznienie się decyzji

jak liczyć termin doręczeń decyzji

Kiedy urząd nie będzie zawiadamiał stron bezpośrednio, drogą pocztową

JAK RADZIĆ SOBIE Z BEZCZYNNOŚCIĄ organu LUB PRZEWLEKŁYM POSTĘPOWANIEM

jak skutecznie przeprowadzić postępowanie odwoławcze

jakie możliwości ma deweloper w sądzie administracyjnym

Na rynku szkoleń brakowało nam takiego, który w przystępny sposób skupiałby się na praktycznych aspektach prawnych związanych z planowaniem inwestycji. Osobiście konsultowaliśmy zakres tego szkolenia i jesteśmy przekonani, że zawiera cenną wiedzę przydatną każdemu deweloperowi.

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla początkujących deweloperów, jak i tych, którzy na swoim koncie mają już inwestycje.

Przygotowując inwestycję deweloperską nie jesteśmy skazani na bierne czekanie na rozstrzygnięcia urzędów i sądów – możemy i powinniśmy czynnie działać w celu przyspieszenia uzyskania korzystnych rozstrzygnięć. To szkolenie Ci w tym pomoże. Przyznam, że ja sam nie mogłem się doczekać aż wezmę w nim udział. I nie zawiodłem się!

Piotr Kiereś

Poznaj opinie uczestników wydarzenia:

Wiele problemów z którymi zmaga się deweloper można rozwiązać ale trzeba znać te możliwości

Chęci i Twoje zaangażowanie w projekt to podstawa. Jednak bez solidnej wiedzy często urzędy będą wodziły Cię za nos.

Michał Kiereś

Twoja inwestycja deweloperska będzie przebiegała tak dobrze jak dobrze się do niej przygotujesz.

Robert Kiereś

To szkolenie otwiera oczy na wiele możliwości.

Piotr Kiereś

© All rights reserved. Wszystkie prawa zastrzeżone. Znak słowny ROZSĄDNI BRACIA® jest prawnie zastrzeżonym znakiem towarowym. Znak graficzny ROZSĄDNI BRACIA jest prawnie zastrzeżonym znakiem towarowym. Użycie jakichkolwiek elementów tekstowych lub graficznych z niniejszej strony wymaga pisemnej zgody.

Copyright by Rozsądni Bracia®

Copyright by Rozsądni Bracia®